ما پیروزیم

دو روز بیشتر نمونده تا ۱۶ آذر.

راستش می ترسم. می ترسم به خشونت کشیده بشه و خونواده هایی داغدار بشن. و البته امکان سو استفاده برای دولتنامردان فراهم بشه.

امیدوارم بچه ها اجازه ندن دولتی ها کار رو به خشونت بکشن. کاش هر کدوم از بچه ها قبل از اینکه حرکت کنن برای اعتراض یک بار دیگه برای خودشون مشخص می کردن که چی می خوان و چه هدفی دارن از اعتراضاتشون. به نظرم بیانیه های میرحسین می تونه روشنگر راه باشه.

من که همیشه سعی کردم بیانیه هاشو (چند باره) بخونم والبته سعی کنم بفهمم که چی می گه و چه مقصودی داره.

خدا کمکمون کنهموسی