صبح بارونیه ما

امروز صبح، از خونه تا شرکت با رزیتا زیر بارون قدم زدیم و بسیار صفا کردیم.


نمی دونم کی دوباره میسر می شه. قدر لحظه ها رو باید دونست