با تو این تن شکسته داره کم کم جون می گیره

ابی - ترانه با تو


با تو انگار تو بهشتم   با تو پر سعادتم من 

دیگه از مرگ نمی ترسم  عاشق شهامتم من


اگه رو حصیر بشینم  اگه هیچ نداشته باشم

با تو من مالک دنیام   با تو در نهایتم منچقدر این شعرو دوست دارم. بوی قشنگی داره.برای دانلود اینجا رو کلیک کنید.