بی تو نه با تو!

دو دریچه دو نگاه دو پنجره      دو رفیق دو همنشین دو حنجره

دو مسافر تو مسیر زندگی      دو عزیز دو همدم همیشگی

با هم از غروب و سایه رد شدیم     قصه ی عاشقی رو بلد شدیم

.

.

.


من که فکر می کنم

آخر قصه اینه    


تو چی فکر می کنی؟!