سوتی فجیع فالس نیوز

این دیگه ته ترجمه انگلیسیه (نمی دونم از سر جهله یا پدر سوختگی):

دیلی تلگراف: ۱۵ دختر ده ساله در انگلستان حامله شدند.

فالس نیوز: ۱۵ درصد دختران ده ساله در انگلیس حامله می شوند. !!!!


خودتون ببینید. لینکاش این پایینه:

دیلی تلگراف             فالس نیوز