عشق است و صفا

رزیتا روز شنبه سمینارش رو دفاع کرد. هرچند خیلی دیر، که تاخیرش هم همه ش تقصیر این بانک لعنتی بود. اما خیلی ترکونده بود. تلاش زیادی برای آماده کردن سمینارش کرده بود و بالاخره ۲۰ رو هم گرفت و یه درخشش دیگه توی پرونده ی تحصیلیش ثبت شد.


بعد چند وقت فشار و سختی میریم که داشته باشیم چهار، پنج روز صفا. از فردا خواهرهای دوست داشتنی رزیتا دارن میآن پیشمون و اگه خدا بخواد، تا آخر تعطیلات ۴، ۵ روزه پیشمونن.

رزیتا که داره توی پوستش گردو میشکنه. من نیز. 

امیدواریم توی این چند روزی که پیشمونن، خستگی این فشارهای اخیر رو از تن به در کنیم.


یاد آهنگ بروبکس می افتم: یالا یالا رقص و شادی...