ببار ای بارون ببار

سلام

الان که دارم این مطلبو می نویسم، دومین بارون پاییزیه تهران داره میاد.

من که مست مست شدم. رفتم یه چایی زیر بارون خوردم.

اما لامصب نمی زاره آدم کار کنه. صدای خوردن قطره های بارون به پنجره ی اتاق حال عجیبی بهم می ده.

هوا به شدت دو نفره گزارش می شه. رزیتا هم که سر کاره و نمی تونه مرخصی بگیره. وگرنه یه قدمی زیر بارون می زدیم. به یاد دوران مجردی.


شعر پر خاطره ی "ببار ای بارون ببار" رو توی ادامه ی مطلب گذاشته ام.

ببار ای بارون ببار
با دلم گریه کن خون ببار
در شبهای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار
ای بارون
دلا خون شو خون ببار
بر کوه و دشت و هامون ببار
دلا خون شو خون ببار
بر کوه و دشت و هامون ببار
به سرخی لبهای سرخ یار
به یاد عاشقای این دیار
به کام عاشقای بی مزار
ای بارون
ببار ای بارون ببار
با دلم گریه کن خون ببار
در شبهای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار
ببار ای ابر بهار
با دلم به هوای زلف یار
داد و بیداد از این روزگار
ماه رو دادن به شبهای تار
ای بارون
ببار ای بارون ببار
با دلم گریه کن خون ببار
در شبهای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار
ای بارون
دلا خون شو خون ببار
بر کوه و دشت و هامون ببار
دلا خون شو خون ببار
بر کوه و دشت و هامون ببار
به یاد عاشقای این دیار
به کام عاشقای بی مزار
ای بارون
ببار ای بارون ببار
با دلم گریه کن خون ببار
در شبهای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار
ای بارون
با دلم گریه کن خون ببار
در شبهای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار
ای بارون


شاعر: علی معلم

صدای: استاد شجریان در آلبوم شب، سکوت، کویر